Nagroda dla absolwentów informatyki z PWSZ Gniezno

4 listopada 2020 r. nasi absolwenci informatyki: inż. Arkadiusz Bryska oraz inż. Karol Staszewski, zdobyli III miejsce w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę inżynierską w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków. Nagrodzona praca nosi tytuł: “Aplikacja biznesowa dla Wielkopolskiego Banku Żywności”. Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PWSZ.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu ich działalności, a także odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką, to zaproszenie dla studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, których zainteresowania naukowe obejmują problematykę innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jego idea fantastycznie wpisuje się w założenia w/w programu “Kadry dla przemysłu”, który właśnie realizuje ARP. Konkurs ten, to również efekt porozumienia, jakie ARP S.A. zawarła w marcu 2019 r. ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych i został on objęty patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nowy patent PWSZ Gniezno

W PWSZ w Gnieźnie poza dydaktyką są prowadzone prace badawcze czego wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach naukowych a także wynalazki, które mają znaczenie praktyczne. W dniu 01 marca 2017 r. PWSZ w Gnieźnie zgłosiła patent zatytułowany „Hydrofilowy antyseptyczny napełniacz z udziałem nanocząsteczek srebra dla polimerów poliolefinowych hydrofobowych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do wytwarzania kompozytów o działaniu drobnoustrojowym”. Twórcami wynalazku są: mgr Daniel Hybiak, doktorant PP oraz wykładowcy PWSZ w Gnieźnie:  prof. dr hab. Józef Garbarczyk oraz dr Beata Dudzińska-Bajorek.

 


Autorski projekt studenta inżynierii środowiska zrealizowany!

Na terenie Gniezna powstanie system monitorujący jakość powietrza za pomocą sieci czujników. Jest to wspólny projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego i Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Autorem urządzenia pomiarowego Airbox, które bada najistotniejsze parametry jakości powietrza – poziom stężenia pyłów PM 10 oraz PM 2,5. jest student PWSZ w Gnieźnie – Bartosz Kołodziej. Urządzenie to może być wykorzystane zarówno stacjonarnie, jak i w sposób mobilny. Zostało ono przetestowane pod kątem prawidłowości wskazań w warunkach laboratoryjnych. Na chwilę obecną ustalono, że projekt będzie miał charakter pilotażowy i na terenie Gniezna zlokalizowanych zostanie pięć urządzeń stacjonarnych. Lokalizacja wszystkich urządzeń będzie widoczna w aplikacji internetowej.

Wstępnie przyjęte lokalizacje to:

  • Budynek Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha
  • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Czarnieckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Grunwaldzka
  • PWSZ Gniezno, ul. Wyszyńskiego 38
  • PWSZ Gniezno, ul. Słowackiego

Wraz z urządzeniem Airbox zostanie stworzona aplikacja internetowa z aktualnymi i historycznymi wynikami pomiarów. Każdy mieszkaniec Gniezna na stronie http://smartcitygniezno.pl będzie mógł sprawdzić jakość powietrza w swoim najbliższym otoczeniu w czasie rzeczywistym. Miasto Gniezno dofinansowało nowatorski projekt PWSZ dotacją w wysokości 10 tys. zł.