BIURO PROJEKTU

Rektorat, wejście B
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
tel. 61 424 29 42 wew. 339


 

Kierownik projektu

dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. ANS

e-mail: r.rozycki@ans-gniezno.edu.pl

 

Specjalista ds. rozliczeń

mgr Agnieszka Fedeczko-Ignasiak
e-mail: a.ignasiak@ans-gniezno.edu.pl

 

Specjalista ds. wdrożeń informatycznych

Michał Grobelski

e-mail: m.grobelski@ans-gniezno.edu.pl

 

Kierownik Instytucji Wspierającej

Michał Czyżewicz

e-mail: michal.czyzewicz@stowarzyszenieswi.pl