01
Tytuł: Matematyka dla studentów studiów zawodowych
Autor: Lechosław Hącia

Skrypt został opracowany na podstawie zajęć prowadzonych na Politechnice Poznańskiej i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Zawarto w nim elementy teorii funkcji jednej zmiennej oraz jej rachunku różniczkowego i całkowego. Przedstawiono elementy algebry wyższej i geometrii analitycznej. Następnie wprowadzono podstawowe zagadnienia z funkcji wielu zmiennych. W końcowej części skryptu znajdują się elementy teorii szeregów liczbowych i funkcyjnych oraz równania różniczkowe. Skrypt jest adresowany do studentów różnych kierunków.

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
Rok wydania: 2008
Dostępna w Bibliotece PWSZ w Gnieźnie i w sprzedaży na stronie uczelni.