01
Tytuł: Projektowanie ergonomiczne
Autor: Edwin Tytyk

Autor przedstawił w kompleksowy sposób problematykę projektowania ergonomicznego, omawiając poszczególne etapy tego procesu- od sformułowania zadań do weryfikacji dokumentacji, jak i przedstawiając metody oraz dane ergonomiczne niezbędne do uzyskania wysokiej jakości wyrobu. Opracowanie kierowane jest do studentów kierunków technicznych, organizacji i zarządzania oraz do praktyków projektantów, konstruktorów i organizatorów procesów pracy.

Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2005
Dostępna w Bibliotece PWSZ w Gnieźnie.