01
Tytuł: Projektowanie struktur  systemów  produkcyjnych
Autor: Jerzy Mazurczak

mazurczak Książka stanowi materiał pomocniczy do zajęć z zakresu zarządzania produkcją ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości na temat podstaw kształtowania struktur systemów produkcyjnych i form organizacji produkcji. Podano metodykę projektowania optymalizowanych struktur systemów produkcyjnych, omówiono projektowanie techniczne jednostek produkcyjnych, komputerowe wspomaganie projektowania systemów produkcyjnych oraz najnowsze kierunki i tendencje w tym zakresie.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
(Wydanie II)
Rok wydania: 2004
Dostępna w Bibliotece PWSZ w Gnieźnie