01

Tytuł: Wybrane zagadnienia matematyki
Autor: Lechosław Hącia

Skrypt zawiera materiał prezentowany przez autora podczas wykładów dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W kolejnych rozdziałach omówiono: równania różniczkowe pierwszego rzędu, równania różniczkowe zwyczajne drugiego rzędu, równania liniowe wyższych rzędów, układy równań różniczkowych, równania różniczkowe cząstkowe, przekształcenia całkowe, szeregi ortogonalne Fouriera.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2007
Dostępna w Bibliotece PWSZ w Gnieźnie.