01

Tytuł: Zmiany i konflikty w organizacji
Autor: Ewa Więcek-Janka

Publikacja jest przeznaczona dla osób pragnących zapoznać się z problemem wprowadzania zmian nie tylko z perspektywy zarządzania, ale również z perspektywy psychologicznej i socjologicznej.

W kolejnych rozdziałach omówiono: podstawowe definicje zmiany, motywy jej wprowadzania i warunkujące ją czynniki oraz aspekt twórczości w pojawianiu się nowości, a także strategię, modele oraz metodykę wprowadzania zmian; problematykę kierowania zmianami, przygotowania do zmian, oporu wobec zmian oraz wpływu otoczenia na zmiany; zachowania organizacyjne, pojęcie grupy pracowniczej, jej cechy charakterystyczne i dynamikę, problematykę komunikacji organizacyjnej oraz zagadnienie roli kierownictwa w zarządzaniu grupą; pojęcie konfliktu organizacyjnego, interpersonalnego i intergrupowego, przebieg konfliktu, jego przyczyny i skutki oraz dynamikę, modele konfliktów, problem wdrażania nowego systemu zarządzania ujmowanego jako źródło konfliktów oraz metody rozwiązywania konfliktów i zarządzania nimi.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2006
Dostępna w Bibliotece PWSZ w Gnieźnie.