pdf
Regulamin przyznawania pomocy materialnej z własnego funduszu stypendialnego pracownikom i studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie