pdf
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie