01
Członkowie Samorządu Studenckiego reprezentują studentów przed władzami uczelni i biorą udział w pracach Senatu oraz różnego typu komisjach, np. komisji stypendialnej. Poprzez swoje działania Samorząd stara się urozmaicać życie studenckie, organizując spotkania oraz imprezy okolicznościowe: otrzęsiny, połowinki, opłatek, majowe święto uczelni – dzień PWSZ w Gnieźnie, integrując studentów wszystkich lat i kierunków.
Samorząd Studencki organizuje akcje charytatywne i promuje honorowe krwiodawstwo.
020304
Do imprez organizowanych i współorganizowanych przez Samorząd Studencki można zaliczyć:
2010 r.
 • 10 Styczeń  – Absolutorium PWSZ
 • 13-15 Styczeń – V Zwiad po laboratoriach PWSZ
 • 15-16 Marzec – Konferencja tematyczna  w PWSZ w Gnieźnie
 • 14 Kwiecień – Zbiórka krwi pod hasłem: „Młoda krew ratuje życie”
 • 24 Maja – Dzień PWSZ „ Akademicki przegląd talentów różnych”


2009 r.
 • 21 grudnia – Spotkanie opłatkowe studentów z władzami uczelni, wykładowcami i pracownikami administracji,
 • 27 listopada – Zwiedzanie PWSZ w Gnieźnie przez szkoły ponadgimnazjalne (I klasy),
 • 16 listopada – Zbiórka krwi odbyła się pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”,
 • 11-15 maja – Juwemaszynalia  „Wyrabiamy 120% normy” w stylu PRL,
 • 11 maja – Święto uczelni „Ścisłowcy z PWSZ wracają do PRL” (Budowa Misia z filmu Stanisława Barei w czynie społecznym, pokaz mody w stylu PRL, stoiska promocyjne instytutów, Bieg Jubileuszowy „po koszarach”, wystawy: fotograficzna i starych sprzętów „rodem z PRL”),
 • 15 kwietnia – I Wieczorek poetycko-satyryczny PWSZ w Gnieźnie. Członkowie Samorządu Studenckiego czytali wiersze, fraszki o uczelni i tematyce technicznej,


2008 r.

 • 18 grudnia – Wigilia studencka,
 • 17 grudnia – Drzwi Otwarte dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • 4 grudnia – Akcja krwiodawstwa w murach PWSZ w Gnieźnie,
 • 17-19 października – XII forum Samorządów Studenckich wszystkich PWSZ  pt. „Samorząd Studencki – specjalista od Public Relations”,
 • 29 maja – Studencki dzień w Gnieźnieńskim PWSZ,
 • 9-10 maja – Juwenalia studenckie,


2007 r.

 • 19 maja – Juwenalia studenckie gnieźnieńskich uczelni,


2006 r.

 • 13-20 maja – Juwenalia studenckie gnieźnieńskich uczelni,


2005 r.

 • 12-14 maja – Juwenalia studenckie gnieźnieńskich uczelni.
050607
080910