Od 5 października br. startuje kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki pod nazwą „SOS Matura 2020!”. Akcja skierowana jest do tegorocznych maturzystów, niezależnie od rodzaju i profilu szkoły do jakiej uczęszczają. Kursy obejmują przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki w wersji podstawowej (40 godz. lekcyjnych) lub rozszerzonej (40 godz. lekcyjnych). Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie się wymaganej liczby uczestników.

FORMULARZ

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do sekretariatu PWSZ w Gnieźnie lub wysłać pocztą, najpóźniej do dnia: 30 Września 2019 r. (poniedziałek) na adres mailowy: promocja@pwsz-gniezno.edu.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno.

Pierwsze zajęcia odbędą się – 5 października 2019 r.(sobota), w Kampusie PWSZ Gniezno przy ul. Wrzesińskiej.

Formularz

Opłaty

Opłata za 1 godzinę lekcyjną wynosi 10 zł. Płatności można dokonać za cały kurs z góry lub rozłożyć ten koszt na 2 raty. Wysokość opłaty i harmonogram ewentualnych rat, określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią i słuchaczem kursu. W tytule przelewu prosimy wpisać: „SOSmatura2020”.

Dane do przelewu:

Nr konta: PKO BP nr 51 1020 4115 0000 9502 0186 3349

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

Harmonogram

Zajęcia odbywać się będą w kampusie akademickim PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55. Kurs przewiduje 40 godzin lekcyjnych (45 min.). Zajęcia z matematyki poprowadzi Pani mgr Karolina Tomczak i będą się one odbywały w soboty w godzinach dopołudniowych.

Kurs rozpocznie się w października 2019 r. i zakończy w marcu 2020r. Na pierwszych zajęciach, uczestnicy kursu otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.