Dostęp do Akademickiej bazy danych Nursing Assistant Education in Video wydawnictwa Alexander Street Press. Nursing Assistant Education in Video to baza 40 filmów instruktażowych przeznaczonych dla sanitariuszy. W każdym filmie, wiodący eksperci w tej dziedzinie demonstrują krok po kroku kluczowe procedury oraz zasady postępowania z pacjentami.  Nursing Assistant Education in Video umożliwia bliskie zapoznanie się z niuansami tego zawodu przed rozpoczęciem praktyki w środowisku klinicznym.
BAZY WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI – WBN:
EBSCO Publishing oferuje dostęp online do pakietu podstawowego baz danych w ramach licencji krajowej. EBSCOhost udostępnia 12 wielodziedzinowych baz pełnotekstowych i bibliograficznych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje międzynarodowe w języku angielskim. Baza obejmuje swym zakresem: nauki medyczne i biomedyczne, ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologie, religie, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, nauki techniczne i wiele innych.
Uwaga!!! Baza dostępna z komputerów umieszczonych w sieci PWSZ oraz z komputerów domowych (po uzyskaniu haseł dostępu u bibliotekarza).
Nature
Elektroniczne czasopismo dostępne w ramach krajowych licencji akademickich, które opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). W ramach licencji konsorcyjnej Nature dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne (tzn. w roku 2014 dostęp do roczników 2010-2014 itd.), a roczniki z okresu licencji (od 2010) będą archiwizowane na serwerze krajowym.
Science AAAS
Elektroniczne czasopismo dostępne w ramach krajowych licencji akademickich, które publikuje szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. bez krajowej archiwizacji.

ScienceDirect

Baza ScienceDirect zawiera  elektroniczną wersje pełnotekstowych artykułów czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier z listy Science Direct Freedom Collection, które są udostępniane w formie baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na  serwerze wydawcy. Licencja krajowa obejmuje około 1851 tytułów głównie czasopism anglojęzycznych od 1995 roku  do bieżącego, oraz archiwa do 3 wybranych roczników 2006-2010. Zakres tematyczny bazy obejmuje nauki inżynieryjne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, przyrodnicze, medyczne, społeczne i humanistyczne. Czasopisma w pełnym dostępie oznaczone są zielonym kluczem.
Scopus
Baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie pochodzi spoza USA. Baza Scopus zawiera także indeks Hirscha. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta bez prawa archiwizacji.
Springer umożliwia dostęp do około 1130 tytułów  pełnotekstowych czasopism elektronicznej w zdecydowanej większości anglojęzycznych z rocznikami sięgającymi co najmniej 1997 roku. Baza ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje nauki techniczne, biologiczne, ekonomiczne, informatyczne, ochronę środowiska i inne. Czasopisma w pełnym dostępie oznaczone są zielonym kwadratem.
Web of Knowledge obejmuje pakiet Web of Science zawierający 3 bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities Citation Index od rocznika 2009 oraz dodatkowe bazy Conference Proceedings Citation Index oraz Journal Citation Report – rocznik bieżący. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism z nauk ścisłych, społecznych, humanistycznych.
Indeks cytowań Web of Science jest powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji o piśmiennictwie naukowym, a także uniwersalnym narzędziem stosowanym do oceny dorobku naukowego osób i instytucji.
Wiley
Kolekcja czasopism obejmująca  1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu. Dostęp do bazy z serwera wydawcy Wiley Online Library.
POZOSTAŁE BAZY:
Baza danych bibliograficzno-abstraktowa o zawartości czasopism technicznych (dotyczących inżynierii, techniki, nauk ścisłych i ochrony środowiska) tworzona od 1998 roku przez 20 bibliotek akademickich i branżowych ośrodków informacji naukowo-technicznej.
Czytelnia on-line wydawnictw PWN. Udostępnia spisy treści książek. Dostęp do zawartości publikacji i wykonywanie wydruków jest odpłatne np. poprzez sms.
Baza zawiera informacje o polskich naukowych i fachowych czasopismach elektronicznych dostępnych w Internecie.