bb

KaRo jest katalogiem rozproszonym bibliotek polskich korzystającym z protokołu Z39.50 i interfejsu Z2WEB. Umożliwia przeszukiwanie katalogów 58 bibliotek uczestniczących.
Katalog centralny polskich bibliotek naukowych. Podaje informacje o dokumentach skatalogowanych od 2002 r. Miesięcznie przybywa średnio 10 000 nowych opisów.
Bieżąca polska bibliografia narodowa zawierająca opisy bibliograficzne książek opublikowanych w Polsce od roku 1973.
BZCZ – bibliografia artykułów z czasopism polskich. Składa się z trzech baz rejestrujących zawartość ważniejszych polskich czasopism. Obejmuje materiał od 1985 r. i jest aktualizowana.