Szanowni Studenci!

Celem szkolenia bibliotecznego jest zapoznanie się z funkcjonowaniem Biblioteki, zasadami korzystania z jej zasobów i usług, a przede wszystkim ze sposobami wyszukiwania i wypożyczania literatury.

Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki ujęte są w regulaminie dostępnym na stronie Biblioteki.

Warunkiem odbycia szkolenia bibliotecznego, jest zaliczenie Testu składającego się z 20 pytań (należy udzielić minimum 12 poprawnych odpowiedzi) i wysłanie go e-mailem do biblioteki biblioteka@ans-gniezno.edu.pl

 


Informacje ogólne

 

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

ul. Wrzesińska 43-55 (budynek 5)

62- 200 Gniezno

tel. (61) 425- 72- 84 wew. 220

biblioteka@ans-gniezno.edu.pl

 

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Filia w Krotoszynie

ul. A. Mickiewicza 11

63- 700 Krotoszyn

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna

ul. A. Mickiewicza 11

63- 700 Krotoszyn

tel. (62) 725 34 73

 

Biblioteka ANS Gniezno ma charakter naukowo techniczny i gromadzi książki związane z kierunkami kształcenia na uczelni.

Zbiory biblioteki są opracowywane i udostępniane za pomocą katalogu komputerowego LIBRA. Katalog zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych (książek), dokumentów elektronicznych (płyty CD), dźwiękowych, czasopism i wydawnictw obcojęzycznych.

Zbiory udostępniane są: studentom studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, pracownikom uczelni i na miejscu pozostałym czytelnikom.

Poza zbiorami tradycyjnymi w Bibliotece gromadzone są taśmy VHS i płyty CD do nauki języka angielskiego  niemieckiego, czasopisma i elektroniczne bazy danych.

Księgozbiór udostępniany jest na miejscu w Czytelni lub wypożyczany na zewnątrz studentom i pracownikom Uczelni.

Godziny otwarcia Biblioteki na stronie uczelni

Wypożyczalnia

Prawo do korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą osobistego zapisu do Biblioteki ANS Gniezno lub w Krotoszynie do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna ul. Mickiewicza 11.

Wypożyczalnia Biblioteki udostępnia swoje zbiory na zewnątrz przy okazaniu karty bibliotecznej którą jest legitymacja studencka lub dowód osobisty. W Wypożyczalni funkcjonuje elektroniczne składanie zamówień za pośrednictwem katalogu komputerowego LIBRA. Czytelnik poprzez katalog znajduje interesujące go książki i po złożeniu zamówienia wypożycza je na zewnątrz.

Na terenie Biblioteki jaki i uczelni działa darmowe WIFI (hasło u informatyka)

W wypożyczalni  i czytelni działa pracownia multimedialna i samoobsługowy skaner.

W sieci uczelnianej studenci mogą przeglądać elektroniczne bazy danych.

 

Czytelnia

W czytelni udostępnia się na miejscu wszystkie zgromadzone przez Bibliotekę zbiory własne i sprowadzone czasowo w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych. Z czytelni mogą korzystać również osoby nie będące studentami ANS Gniezno

Użytkowników Czytelni obowiązuje:

 • wpisanie się do rejestru odwiedzin
 • zakaz wynoszenia materiałów poza Czytelnię bez uzgodnienia z dyżurującym bibliotekarzem
 • zachowanie względnej  ciszy oraz zakaz spożywania posiłków,

W czytelni użytkownik ma wolny dostęp do księgozbioru i bieżących czasopism. Czytelnik sam lub za pomocą bibliotekarza znajduje interesujące go materiały. Zbiory czytelni ułożone są wg 9 głównych działów UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), które klasyfikują książki tematycznie. Każdy dział oddzielony jest od siebie specjalnym przedzielnikiem.

 

Zapisy

 1. Aby wypożyczać zbiory biblioteczne należy uprzednio zapisać się do Biblioteki ANS Gniezno.
 2. Korzystanie z książek w czytelni NIE wymaga zapisania się do biblioteki.
 3. Do biblioteki zapisać się mogą:

Zamawianie, wypożyczanie

Zbiory Biblioteki ANS Gniezno dostępne są w katalogu komputerowym Libra poprzez stronę internetową uczelni z zakładek STUDENCI- BIBLIOTEKA- LIBRA KATALOG BIBLIOTECZNY

 1. Zamówienia są realizowane tylko wtedy, gdy czytelnik posiada legitymację studencką lub dowód osobisty ( pełniące rolę karty bibliotecznej) i nie ma zablokowanego konta bibliotecznego,

– zamówienia na wypożyczenie zbiorów należy składać tylko przez katalog LIBRA z konta czytelnika,

 1. Liczba składanych zamówień jest ograniczona do ilości limitów przyznanych dla poszczególnych grup czytelników,
 2. Zamówienia składamy na pozycję oznaczoną w katalogu statusem – DOSTĘPNA

– pozycja oznaczona sygnaturą numeryczną wypożyczana jest na zewnątrz

– pozycja oznaczona sygnaturą numeryczną i symbolem CZ (czytelnia)  udostępniana jest tylko na miejscu w czytelni

– pozycja oznaczona sygnaturą numeryczną i symbolem Filia Krotoszyn udostępniana jest tylko w Krotoszynie

 1. Osoby, które nie są studentami lub pracownikami ANS Gniezno mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu w czytelni.
 2. Zamówienia realizowane są co pół godziny licząc od pełnych godzin.
 3. Zamówione książki czekają w Wypożyczalni najpóźniej do następnego dnia. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

Przed otrzymaniem dyplomu oraz w przypadku rezygnacji ze studiów, czytelnicy zobowiązani są uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki przez  kartę obiegową. Brak potwierdzenia wstrzymuje wydanie dyplomu.

 

Limity i terminy wypożyczeń w Bibliotece 

 1. Ilość wypożyczonych materiałów bibliotecznych:

Limity i terminy wypożyczeń dla pracowników i studentów ANS Gniezno w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej:

 • studenci i pracownicy ANS Gniezno – do 3 książek
 • termin zwrotu z księgozbioru „Mg” i „W” upływa po 30 dniach, a z księgozbioru wypożyczeń krótkoterminowych „WK” po 14 dniach.

Wypożyczeniom indywidualnym nie podlegają:

 • zbiory podręczne czytelń
 • czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe
 • zbiory specjalne, min.: normy, opisy patentowe, dokumenty elektroniczne
 • zbiory z księgozbioru „A”
 • dzieła z dużą ilością tablic, map i rycin
 • zbiory z bibliotek jednostek organizacyjnych „Politechniki”
 • nie udostępnia się zdalnie  licencjonowanych zasobów cyfrowych, lecz  w sieci uczelnianej
 • nie sprowadza się materiałów bibliotecznych poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.

W  Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej opłata za nieterminowy zwrot książki wynosi- 0,20 zł. za 1 wolumin za 1 dzień.

 Katalog Biblioteki Politechniki Poznańskiej

http://150.254.171.193/ipac20/ipac.jsp?profile

 


Prolongata

Prolongata – przedłużenie okresu wypożyczenia książki.

Czytelnik może prolongować wypożyczone książki- osobiście w bibliotece, telefonicznie lub e-mailem podając: swoje dane i tytuł książki.

Wypożyczalnia może przedłużyć okres wypożyczenia konkretnej pozycji jeżeli:

 • wypożyczający wystąpi o prolongatę przed upływem ustalonego terminu zwrotu
 • nie ma na daną pozycję zapotrzebowania ze strony innych użytkowników
 • czytelnik nie ma przetrzymanych książek na swoim koncie
 • nie zalega z opłatami za przetrzymanie książek

Jeśli powyższe warunki są spełnione można wykonać 3 prolongaty po 10 dni.

 

Wypożyczanie międzybiblioteczne

W celu umożliwienia studentom piszącym pracę dyplomową szerszego dostępu do literatury Biblioteka sprowadza zbiory z innych bibliotek w Polsce Zamówienie międzybiblioteczne jest realizowane przez bibliotekarza.

 1. Książka zostaje sprowadzona i udostępniana wyłącznie w czytelni na okres wyznaczony przez wypożyczającą bibliotekę.
 2. Wypożyczonych materiałów nie można prolongować,
 3. Czytelnik ponosi ewentualne koszty sprowadzenia i odesłania książki jeżeli takie istnieją.

 Prawo do korzystania z usług wypożyczeń międzybibliotecznych mają studenci ostatniego roku studiów oraz pracownicy.

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych jest brak poszukiwanego tytułu w bibliotekach gnieźnieńskich i Bibliotece Politechniki Poznańskiej.

Bazy danych

Na stronie internetowej biblioteka ANS Gniezno udostępnia elektroniczne BAZY DANYCH oferujące międzynarodowe wielodziedzinowe czasopisma naukowe w pełnym tekście,  abstraktowe i bibliograficzne. Bazy zawierają artykuły z najnowszymi badaniami czy informacjami naukowymi.

Bazy dostępne są z zakładek STUDENCI- BIBLIOTEKA – BAZY DANYCH,   są to:

 • Nursing Assistant Education In Video
 • Ebsco
 • Science Direct
 • SpringerLink
 • Scopus
 • Web of Knowledge
 • Nature
 • Science  Aaas, Wiley
 • ibuk.pl.  płatna komercyjna czytelnia on-line.

Katalog biblioteki ANS Gniezno

Katalog komputerowy w systemie Libra 2000 rejestruje wszystkie materiały znajdujące się w zbiorach Biblioteki i są to:
 • książki 
 • tytuły wszystkich czasopism 
 • normy techniczne 
 • dokumenty elektroniczne , dźwiękowe     i filmowe 

Katalog Libra pozwala na przeglądanie zasobów biblioteki i zamawianie książek do wypożyczenia. Dostęp do Katalogu uzyskujemy ze strony Uczelni PWSZ Gniezno z zakładek STUDENCI- BIBLIOTEKA- LIBRA KATALOG BIBLIOTECZNY


Jak szukać w Katalogu?

 

Szczegółowa instrukcja obsługi katalogu Libra dla czytelnika znajduje się w głównym menu w punkcie „Pomoc”. Poniżej podajemy najważniejsze informacje.

Przeglądanie katalogu możliwe jest bez logowania, jednak do realizacji zamówień konieczne jest logowanie za pomocą hasła i loginu otrzymanego w bibliotece przy zapisie.

Katalog można przeglądać według 3 kryteriów:

 • przeglądanie katalogu tylko alfabetycznie po indeksie (autorskim, tytułowym, haseł przedmiotowych, UKD, serii wydawniczych )
 •  wyszukiwanie proste
 • wyszukiwani złożone.

Wyszukiwanie proste

Jest to funkcja podobna do przeglądania katalogu, lecz dające nieco większe możliwości w szybkim dotarciu do poszukiwanych informacji.

Czytelnik ma tutaj do wyboru 5 indeksów, typy dokumentów oraz możliwość wpisania do wyszukania wskazanego przez siebie zagadnienia wg.:

 1. autora –  zawiera nazwiska autorów zapisane w postaci: Nazwisko, Imię
 2. tytułu – zawiera wszystkie tytuły, w tym tytuły prac współwydanych
 3. serii wydawniczych
 1. hasła przedmiotowego – zawiera hasła przedmiotowe zastosowane w katalogu
 2. UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna) – zawiera symbole UKD tworzące klasyfikację rzeczową zbiorów.

Następnie wybieramy typ dokumentu np.: książka, czasopismo lub wszystkie i wpisujemy Szukany tekst.

Najczęściej prowadzimy poszukiwania wpisując początek szukanego wyrażenia, np. w indeksie autorskim, tytułowym lub przedmiotowym.

Można również szukać wyrażeń zawierających np. dowolne słowo zwarte w tytule książki, albo dowolne wyrażenie, które może być zawarte w haśle przedmiotowym. Aby skorzystać z tego sposobu wyszukiwania należy uprzednio zaznaczyć opcję Dowolny fragment pola.

Kliknięcie tytułu wybranej pozycji kieruje nas do prezentacji pełnego opisu pozycji wraz z listą egzemplarzy.

Wyszukiwanie złożone

Wyszukiwanie złożone jest używane w tych przypadkach, kiedy wyszukiwanie proste zwraca zbyt dużo nieadekwatnych odpowiedzi. Szukamy tu podobnie jak w wyszukiwaniu prostym ale dodatkowo można szukać kilku zagadnień jednocześnie, według konkretnego roku wydania lub typu dokumentu.

W celu odnalezienia interesującego dokumentu należy w miejscu Szukana fraza wpisać słowo, które poszukiwane jest w jednym z wybranych indeksów: Autorzy, Tytuły, Całość dokumentu itd., które wybieramy rozwijając indeksy po prawej stronie.

 

 

W wyszukiwaniu złożonym podajemy zwykle więcej niż jedną informację wyszukiwawczą. Natomiast pomiędzy informacjami wyszukiwawczymi wybieramy spójniki logiczne: „lub”, „oraz”, „bez”.

 • lub – wyszukujemy pozycje zawierające co najmniej jedną z wpisanych fraz,
 • oraz – wyszukujemy pozycje zawierające wszystkie wpisane frazy,
 • bez – wyszukujemy pozycje, które nie zawierają wskazanej frazy.

Dodatkowo istnieje możliwość przeszukiwania całości opisu (opcja Wszystkie pola).
Co pozwala na wyszukanie np. książek określonego wydawcy.

Listę wyszukanych pozycji można dodatkowo zawęzić do określonych lat, w których książka się ukazała (pola Rok wydania).

Wyszukiwanie prostezłożone wyświetla  listę skróconych opisów bibliograficznych, aby zobaczyć ilość danych egzemplarzy oraz ich dostępność należy rozwinąć opis bibliograficzny klikając na tytuł.

Opis ten jest uzupełniony o listę egzemplarzy zawierającą:

 1. numer inwentarzowy
 2. sygnaturę (numeryczną, czytelnianą CZ, lub Filią Krotoszyn)
 3. status (z informacją o dostępności poszczególnych pozycji).

 

Jeśli wszystkie egzemplarze są wypożyczone  przy opisie bibliograficznym pojawia się opcja podczepienia pod daną książkę poprzez wyświetlenie słowa REZERWUJ.  Rezerwacja umożliwia wpisanie się na listę osób oczekujących na daną książkę. Po zwróceniu danej książki do biblioteki oczekującemu czytelnikowi z listy zostanie ona automatycznie przypisana. Czytelnik otrzymuje informację e-mailem o jej dostępności i wyznaczonym czasie  odbioru książki w wypożyczalni.

 

Jak zamawiać?

Po odnalezieniu szukanej pozycji i kliknięciu na tytuł program wyświetli pełny opis bibliograficzny. W dole opisu wyświetlana jest ilosć egzemplarzy ich dostępność, sygnatura i numer inwentarzowy.

Klikając zamów, wybrana pozycja zostaje wysłana do biblioteki i przypisana konkretnemu czytelnikowi. Zamówienie jest składane na konkretną pozycję dostępną do wypożyczenia.

Zamówione przez czytelnika książki należy odebrać najpóźniej następnego dnia. W przypadku ich nieodebrania, zamówienie zostaje anulowane.

Pozycji oznaczonych sygnaturą CZ (Czytelnia) nie wypożycza się na zewnątrz, tylko korzysta na miejscu w czytelni!

 

Uwaga:

Studenci z Krotoszyna

Przy egzemplarzach danej książki  z sygnaturą Filia Krotoszyn są to zbiory dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Krotoszynie.

Konto czytelnika

Czytelnik zapisany do Biblioteki ANS Gniezno ma wgląd we własne konto biblioteczne (profil użytkownika), gdzie znajdują się informacje o:

 • aktualnie wypożyczonych przez niego książkach,
 • terminach ich zwrotu,
 • historii wypożyczeń.

W celu utworzenia Konta oraz otrzymania hasła, należy zapisać się do Biblioteki.

Po kliknięciu w Profil użytkownika program poprosi o podanie identyfikatora i hasła dostępu. Identyfikatorem czytelnika jest jego nazwisko i imię. Nie jest natomiast istotne, czy używa się dużych, czy małych liter. Hasło musi być wpisane z uwzględnieniem dużych i małych liter.

Po zalogowaniu i skorzystaniu z  konta czytelnik powinien się wylogować. Jeśli tego nie zrobi po kilku minutach braku aktywności z jego strony program sam dokona „wylogowania”.

 

Jeżeli przeprowadzi się kilka nieudanych prób dostępu do konta czytelnika program zablokuje je na pewien czas. Zanim blokada zostanie zniesiona, każda próba dostępu będzie się kończyła wyświetleniem komunikatu: Dostęp zablokowany.

Użytkownicy, którzy:

 • mają trudności w posługiwaniu się Katalogiem Biblioteki ANS Gniezno
 • poszukują literatury na dany temat
 • potrzebują pomocy przy poszukiwaniu  informacji w innych źródłach
 • szukają informacji o krajowym i zagranicznym systemie bibliotecznym

mogą korzystać z pomocy bibliotekarzy ANS Gniezno.

Zapraszamy do Biblioteki

Wypełnij test szkolenia