Godziny otwarcia Działu Kształcenia i Spraw Studenckich

 

ul. Wrzesińska 43-55
budynek nr 3, pok. 203
ul. Wrzesińska 43-55
budynek nr 5, pok. 210
Poniedziałek nieczynne nieczynne
Wtorek 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00
Środa 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00
Czwartek 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00
Piątek 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00
sobota nieczynne 9.30 – 13.30*
*Sekretariat czynny w soboty zjazdowe

Kontakt:

Obsługa studentów kierunków medycznych

ul. Wrzesińska 43-55, budynek 3, pok. 203 (II piętro)

 

PIELĘGNIARSTWO

mgr inż. Magdalena Malawko

email: m.malawko@ans-gniezno.edu.pl
tel. 61 424 29 42 wew. 328

 

mgr Paulina Guziałek

email: p.guzialek@ans-gniezno.edu.pl

tel. 61 424 29 42 wew. 326

 

FIZJOTERAPIA

mgr inż. Magdalena Dobrychłop

email: m.dobrychlop@ans-gniezno.edu.pl
tel. 61 424 29 42 wew. 337

 

Obsługa studentów kierunków inżynierskich

Kampus akademicki ANS Gniezno
ul. Wrzesińska 43-55, budynek nr 5, pokój nr 210 (II piętro)

INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, TRANSPORT I LOGISTYKA, ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA – mgr Arleta Jasińska

email: a.jasinska@ans-gniezno.edu.pl
tel. 61 425 72 84 wew. 210

Obsługa elektronicznego systemu Wirtualna Uczelnia i planowanie zajęć na kierunkach inżynierskich – mgr inż. Magdalena Trudzińska

ul. Wrzesińska 43-55, budynek 4, pok. 201

email: m.trudzinska@ans-gniezn.edu.pl
tel. 61 424 29 42 wew. 325

Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich – mgr Beata Sander

ul. Wrzesińska 43-55, budynek 3, pok. 203

email:  b.sander@ans-gniezno.edu.pl