Szanowni Państwo

Zapraszamy do skorzystania z oferty na wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ przeznaczone dla pracowników Uczelni. W szkoleniach mogą brać udział zarówno wykładowcy jak i pracownicy administracyjni Uczelni. Projekt KA103-2020 realizowany będzie w terminie do: 31.05.2023 r. przy czym terminy zgłoszeń ograniczone są przez Instytucje zagraniczne. Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na budżet przyznany Uczelni. Ze względu na równe traktowanie wszystkich kandydatów zalecamy aby planowany wyjazd nie przekraczał 7 dni.

 Oferty szkoleń zagranicznych znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

 

Na wysokość przyznanego pracownikowi dofinansowania wpływa zarówno stawka podana ryczałtowo jak i odległość mierzona wg tzw. kalkulatora odległości: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl  Wystarczy wpisać miejscowość docelową a kalkulator obliczy dystans w km mierzony w linii prostej. Do tego doliczamy ryczałtową stawkę na dany kraj.

 

ZASADY WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W RAMACH ERASMUS+

  1. Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie zasad wyjazdów pracowników PWSZ w ramach programu Erasmus+
  2. Zasady przyznawania dofinansowania
  3. Miesięczne stawki dofinansowania

Więcej informacji na stronie: https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

WZÓR_Wniosek pracownika o zgodę do Rektora

Zgłoszenie pracownika na zagraniczny wyjazd dydaktyczny

Zgłoszenie pracownika na szkolenie zagraniczne

Staff mobility for teaching

Staff mobility for training

WZÓR_Informacja o koncie osobistym

 

 ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe na wyjazdy szkoleniowe (STT) w ramach programu Erasmus+ przyjmują:

Koordynator Programu Erasmus+
Aleksandra Jankowiak-Bernaciak
a.jankowiak.bernaciak@ans-gniezno.edu.pl

Biuro Programu Erasmus+

Agnieszka Fedeczko-Ignasiak
a.ignasiak@ans-gniezno-edu.pl
Tel. (61) 424 29 42 wewn. 339

 

Aktualizacja: 2022-03-21