Decyzją Komisji Europejskiej otrzymaliśmy Kartę ECHE – Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027.

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027

Tym samym, podobnie jak w poprzednich latach, nasza Uczelnia może w pełni uczestniczyć w realizacji działań i projektów w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Karta jest potwierdzeniem, że spełniamy wszystkie warunki uczestnictwa w programie. Pozytywna ocena przygotowanego wniosku to dobra wiadomość dla wszystkich studentów i kadry akademickiej PWSZ Gniezno, którzy dalej będą mogli realizować wyjazdy zagraniczne, mające na celu odbycie części studiów oraz praktyk zagranicznych a także szkoleń dla pracowników.

Dzięki wsparciu z UE, Uczelnia może realizować także inne projekty w ramach Erasmus+. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest międzynarodowy projekt pt: „InovSafeCare – Kształcenie studentów w zakresie innowacyjnych metod zapobiegania zakażeniom i kontroli w placówkach opieki zdrowotnej”. Aktualnie trwający projekt, realizowany jest od listopada 2018 r. przez PWSZ Gniezno przy współpracy z Uczelniami z Portugalii, Hiszpanii i z Finlandii.