DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW

Wzory dyplomów ukończenia studiów, wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzory duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez PSW Gniezno.

Zarządzenie Rektora PWSZ w Gnieźnie nr 45/2021 w sprawie: zasad przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Zarządzenie Rektora nr 45/2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 45/2021 – zasady personalizacji dyplomów 

 

1 .DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW od 1.07.21 do 30.09.2021

Uchwała nr 435/2021 Senatu PWSZ w Gnieźnie z 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Uchwała nr 435/2021

Widoki wzorców dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

załącznik nr 1 – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia WZORZEC

załącznik nr 2 – dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich WZORZEC

załącznik nr 3 – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia WZORZEC

załącznik nr 4 odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich WZORZEC

załącznik nr 5 odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia przeznaczonego do akt WZORZEC

załącznik nr 6 – odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich przeznaczonego do akt WZORZEC

załącznik nr 7 – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w j.angielskim WZORZEC

załącznik nr 8 – odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich w j.angielskim WZORZEC

załącznik nr 9 – duplikat dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia WZORZEC

załącznik nr 10 – duplikat dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich WZORZEC

Informacja o elementach zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczonych do weryfikacji autentyczności dyplomu ukończenia studiów

DYPLOM PWSZ Gniezno opis techniczny zabezpieczeń

 

  Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:   28.05.2021
  Data rozpoczęcia wydawania dokumentu:   01.07.2021
  Okres ważności dokumentu:   bezterminowy
  Data zakończenia wydawania dokumentu:   30.09.2021

 

2.DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW od 1.10.2021 do 30.04.2022

Uchwała nr 438/2021 Senatu PWSZ w Gnieźnie z 27 września 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów, wydawanych przez Państwową Szkołę Wyższą im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Uchwała nr 438/2021

uchwala_2021_438_zal_01

uchwala_2021_438_zal_02

uchwala_2021_438_zal_03

uchwala_2021_438_zal_04

uchwala_2021_438_zal_05

uchwala_2021_438_zal_06

uchwala_2021_438_zal_07

uchwala_2021_438_zal_08

uchwala_2021_438_zal_09

uchwala_2021_438_zal_10

uchwala_2021_438_zal_11_opis_tech

  Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:   27.09.2021
  Data rozpoczęcia wydawania dokumentu:   01.10.2021
  Okres ważności dokumentu:   bezterminowy
  Data zakończenia wydawania dokumentu:   –

3.DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW od 25.07.2022

Uchwała nr 461/2022 Senatu ANS Gniezno z 25 lipca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Akademię Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Uchwała nr 461/2022 Senatu ANS Gniezno z 25 lipca 2022 r. z załącznikami

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:  25.07.2022
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu:  25.07.2022
Okres ważności dokumentu:  bezterminowy
Data zakończenia wydawania dokumentu:   –