EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
ECTS
Karty opisu przedmiotów
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO – studia stacjonarne od naboru 2019/2020
Karty opisu przedmiotów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo wg standardu z 2019 roku – Krajowe Ramy Kwalifikacyjne Szkolnictwa Medycznego