EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
ECTS
Karty opisu przedmiotów
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia stacjonarne