EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
ECTS
Karty opisu przedmiotów
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji– studia niestacjonarne
Karty opisu przedmiotów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji