Zarządzenie 99/2022

Załącznik do zarządzenia 99/2022 – Regulamin praktyk zawodowych dla studentów kierunku Analityka Bezpieczeństwa

Załącznik do zarządzenia 99/2022 – załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik do zarządzenia 99/2022 – załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik do zarządzenia 99/2022 – załącznik nr 3 do regulaminu

Załącznik do zarządzenia 99/2022 – załącznik nr 4 do regulaminu

Załącznik do zarządzenia 99/2022 – załącznik nr 5 do regulaminu