Lp.

Nazwa projektu

Status aktywności

1. Projekt pt.: „Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” w trakcie realizacji
2. Projekt pt.: „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” (nr POWR.05.03.00-00-0007/19) w trakcie realizacji
3. Projekt Międzynarodowy „InovSafeCare” zakończony
4. Projekt „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w trakcie realizacji
5. Projekt „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – archiwum w trakcie realizacji
6. „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – III edycja zakończony
7. „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – I i II edycja zakończony
8. Projekt POWER – „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” w trakcie realizacji