Drodzy Studenci,

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się raz w roku w wyznaczonym terminie.
W roku akademickim 2022/23 jest to 14 października 2022. Termin jest nieprzekraczalny.

Średnia z roku akademickiego 2021/22 będzie obliczana wg. regulaminu studiów obowiązującego w roku, za który przyznawane jest stypendium.
Wnioski o stypendia Rektora przyjmuje Pani Arleta Jasińska w godzinach od 8.00 do 15.00 pn-pt, Kampus przy ul. Wrzesińskiej, pok. 210, B5

adres e-mail: ksztalcenie@ans-gniezno.edu.pl


(załącznik nr 4)

Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów ANS Gniezno