Studenci II i III roku Pielęgniarstwa, którzy złożyli wnioski o stypendium za wyniki w nauce w projekcie „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w dniach 29-31.03.2022r. proszeni są o stawienie się w Rektoracie w Biurze Projektu celem odbioru decyzji.

Osoby z listy rankingowej proszone są o wydrukowanie i dostarczenie wypełnionych załączników:

załącznik_3_Deklaracja-uczestnictwa

załącznik_4_Oświadczenie-dane-osobowe

załącznik-Numer-rachunku-bankowego