Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.. .

W wymianie zagranicznej w ramach projektu POWER: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” będą mogli uczestniczyć studenci, którzy ukończyli I rok studiów.

Wystarczy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznanym stypednium socjalnym. 

Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.
http://erasmusplus.org.pl/power/

 

Szczegóły na temat dofinasowania projektu:

Dofinansowanie miesięczne POWER