Informacja ≠ Manipulacja – konferencja o roli i znaczeniu analizy informacji

Znaczenie informacji, jej profesjonalna analiza, sposoby komunikacji, a przede wszystkim konsekwencje braku skutecznych systemów zbierania i analizowania informacji, to główne tematy naszej, grudniowej konferencji, pt.: „Informacja ≠ Manipulacja - rola i znaczenie analizy informacji we...

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – zapraszamy na nowy kierunek na studiach licencjackich!

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Wg piramidy Maslowa, stanowi ono drugą, podstawową potrzebę społeczną i musi być ono zapewnione także przez organy administracji państwowej. Sytuacje takie jak: rosnące zagrożenie terrorystyczne, ataki cybernetyczne,...