Nowe terminy składania prac dyplomowych

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w PWSZ Gniezno, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, decyzją JM Rektora przedłuża się termin złożenia prac dyplomowych. do dnia 30 września br. dla terminów ustalonych w Regulaminie studiów § 40 ust. 9 "(...) 9....

Zawieszenie zajęć do 24 maja br. – nowe zarządzenie!

Zarządzeniem JM Rektora PWSZ Gniezno, przedłuża się zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, do dnia 24 maja br. ZARZĄDZENIE REKTORA...

Zarządzenie JM Rektora w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Szanowni Studenci i Wykładowcy W związku z sytuacją epidemiologiczną, JM Rektor PWSZ Gniezno podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania naszej uczelni do dnia 17 maja br. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej w Zarządzeniu Rektora nr...