Nowe terminy składania prac dyplomowych

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w PWSZ Gniezno, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, decyzją JM Rektora przedłuża się termin złożenia prac dyplomowych. do dnia 30 września br. dla terminów ustalonych w Regulaminie studiów § 40 ust. 9 "(...) 9....