JM Rektor powołuje zespół zarządzania kryzysowego

Dnia 11 marca br. w związku z rozpowszechnianiem się w naszym kraju koronawirusa, JM Rektor powołał zespół zarządzania kryzysowego, którego zadaniem będzie bieżące monitorowanie sytuacji rozwijającej się w kraju i w naszej uczelni. W skład zespołu weszli: Rektor Prorektor...

ABSOLUTORIUM studentów PWSZ Gniezno za nami

W dniu wczorajszym, tj. 25 czerwca br. zakończenie nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, świętowali absolwenci: zarządzania i inżynierii produkcji, transportu, pielęgniarstwa oraz po raz pierwszy w historii naszej Alma Mater - studenci ostatniego...