Stypendia Miasta Gniezna dla studentów PWSZ Gniezno

W dniu wczorajszym, tj. 29 października 2019 roku, Pan Prezydent Tomasz Budasz wręczył stypendia naukowe Miasta Gniezna. Wśród nagrodzonych studentów, znalazło się aż 7 osób, studiujących w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Pomoc materialna...