JM Rektor powołuje zespół zarządzania kryzysowego

Dnia 11 marca br. w związku z rozpowszechnianiem się w naszym kraju koronawirusa, JM Rektor powołał zespół zarządzania kryzysowego, którego zadaniem będzie bieżące monitorowanie sytuacji rozwijającej się w kraju i w naszej uczelni. W skład zespołu weszli: Rektor Prorektor...