Życzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wojciecha Murdzka

Z okazji inauguracji roku akademickiego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Wojciech Murdzek, w nagraniu video podziękował społeczności akademickiej za zaangażowanie i pracę, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii. Przypomniał również, że - "(...) każda uczelnia jest wspólnotą...