Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: a.krajewska@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Agnieszka Krajewska doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. Dysertację realizowała w obszarze badawczym: gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej.

Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych – nauki o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych – Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska.

Posiada uprawnienia auditora wiodącego w zakresie normy ISO 9001:2015 oraz auditora wewnętrznego w zakresie Zintegrowanych Systemów Zarządzania dla norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Zainteresowania naukowe dr Agnieszki Krajewskiej dotyczą głównie teorii zarządzania, zarządzania jakością oraz inżynierii jakości. Entuzjastka wdrażania teorii w praktyce, ściśle współpracuje z przemysłem.

Prywatnie miłośniczka turystyki rowerowej.