Profesor Uczelni
Instytut Nauk Technicznych
email: p.remlein@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Piotr Remlein uzyskał stopień magistra inżyniera w 1991 roku, doktora nauk technicznych w 2002 roku i doktora habilitowanego w 2018 roku na Politechnice Poznańskiej (PP). Od 1992 r. pracuje na PP, obecnie w Instytucie Radiokomunikacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji na stanowisku adiunkta oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie na stanowisku profesora.

Obszar naukowych zainteresowań Piotra Remleina obejmuje zagadnienia sieci bezprzewodowych, radiokomunikacji ruchomej, sieci komórkowych w tym nowych technik transmisji i odbioru, optymalizacji transmisji, radia programowalnego i kognitywnego oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem w tych systemach.

Piotr Remlein jest autorem około 120 publikacji krajowych i zagranicznych.  Jest aktywnym recenzentem publikacji zgłaszanych do czasopism oraz na konferencje międzynarodowe i krajowe. Od roku 1992 Piotr Remlein bierze udział w projektach międzynarodowych oraz krajowych projektach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki.

Piotr Remlein należy do organizacji The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Communications Society oraz IEEE Information Theory Society w randze IEEE Senior Member oraz do Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji (SIT).

Publikacje

  • P. Remlein, „Sygnały z ciągłą modulacją fazy w systemach z wieloma użytkownikami, z detekcją iteracyjną”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017,  ISSN 0551-6528, ISBN 978-83-7775-462-7
  • M. D. Logothetis, M. Piechowiak, P. Remlein, Guest Editorial: Traffic Engineering and Optimisation in Next Generation Networks, IET Networks – 2018, Vol. 7, iss. 4, pp. 163-164, p-ISSN: 2047-4954 e-ISSN: 2047-4962, DOI: 10.1049/iet-net.2018.0044
  • P. Remlein, FDMA System with Space–Time Encoded CPM Signals, Wireless Personal Communications, vol. 99, issue 4, pp. 1475-1485, 2018, doi: 10.1007/s11277-018-5287-3
  • R. Kotrys, M. Krasicki, P. Remlein, A. Stelter, P. Szulakiewicz, WLAN System with Iterative Decoding of OFDM Multi-symbols, Book Series: Advances in Intelligent Systems and Computing   Volume: 470, Springer 2016, pp.303-311.
  • P. Remlein, M. Rogacki, U. Stachowiak, Tamarin Software – The Tool for Protocols Verification Security, 2018 Baltic URSI Symposium, 5-8.10.2020, Warsaw, Poland.
  • M. Pilc, P. Remlein, The impact of LOS component on information disclosed to eavesdroppers in wireless channels with PHY-based secret key generation, 2018 Baltic URSI Symposium, 15-17.05.2018, Poznań, Poland, s. 80-83, DOI: 10.23919/URSI.2018.8406707
  • P. Remlein, Non-binary Encoded STBC-CPM Signals for Wireless Slicing Networks, Thirteenth International Conference on Systems and Networks Communications, ICSNC 2018, International Academy Research and Industry Association IARIA, Nice, France 2018, s. 15-20.
  • P. Remlein, T. Gucluoglu, Eylem Erdogan, Performance of Weibull and Exponentiated Weibull Fading in Amplify-and-Forward Relaying Systems, 11th International Symposium on Communication Systems, Networks, and Digital Signal Processing (CSNDSP 2018), Budapest 2018.
  • P. Remlein, Concatenation of convolutional codes over ring and STBC codes for multiuser CPM transmission, ICTF 2018, Information and Communication Technology Forum,11 – 13 July 2018, Graz, Austria.
  • P. Remlein, T. Gucluoglu, A. Ibrahim, Performance of Subcarrier Intensity Modulation over Imperfect Gamma-Gamma Fading Links, 2018 Baltic URSI Symposium, 15-17.05.2018, Poznań, Poland, s. 246-247, DOI: 10.23919/URSI.2018.8406727