Profesor Uczelni
Instytut Nauk Technicznych
email: m.szumigala@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Dziedzina/dyscyplina naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne/Inżynieria Lądowa i Transport

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor nauk technicznych 30.09.1988
 • doktor habilitowany nauk technicznych 01.02.2008

 Zatrudnienie na stanowisku:

 • profesora nadzwyczajnego PP od 01-03-2012
 • profesora nadzwyczajnego PWSZ w Gnieźnie od 2013

Uprawnienia zawodowe:

 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawstwa
  nr ew. 91/84/PW
 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania
  nr ew. 685/87/pw
 • Tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego, RZE/X/0065/14 od 2014
 • Członek Wojewódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  WKP/BO/5021/01
 • Członek Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od roku 1998
 • Członek PZITB Komitet Nauki

Rozwój kadry:

Promotor obronionych doktoratów:  3

Otwarte przewody doktorskie:            3

Opieka nad doktorantami:                  1

Zakres zainteresowań naukowych:

Konstrukcje zespolone-analiza numeryczna, stateczność konstrukcji stalowych, współpraca konstrukcji prętowych ze sztywnymi tarczami, podatność węzłów, rozkłady temperatur pożarowych, drgania konstrukcji wieżowych, optymalizacja konstrukcji prętowych, technologia procesów budowlanych, budynki i urządzenia w infrastrukturze transportu, naprężenia w warstwach nawierzchni drogowych, zespolone elementy zginane aluminiowo-betonowe i drewniano-betonowe.

Jestem autorem bardzo wielu opracowań technicznych i naukowo-technicznych oraz projektów budowlanych.

Od 2009 zatrudniony w Akademii Nauk Stosowanych  im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego początkowo na pól etatu, a od roku 2013 na pełnym etacie.