Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: p.maluskiewicz@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Urodzony 1 lipca 1946 r. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Mechaniczno Technologicznym Politechniki Poznańskiej;

W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od ukończenia studiów do 2018 r. był nauczycielem akademickim w Politechnice Poznańskiej. Od 2004 r. jest też wykładowcą w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień teorii konstrukcji. Teorię łączy z praktyką, będąc członkiem zespołów projektujących m.in. tłumik spalin dla silników okrętowych pracujących na stanowisku prób w HCP oraz wysokociśnieniową sprężarkę bezsmarową dla zakładów „Pomet” w Poznaniu. Jest autorem skryptu „Podstawy konstrukcji maszyn dla studentów kierunków niemechanicznych”.

Redaktor naczelny kwartalnika popularno-naukowego „Kronika Wielkopolski” oraz autor lub współautor ok. 50 publikacji krajoznawczych. Opracował koncepcję i napisał tekst książki „15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie”.