Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: m.nowak@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym. Pracę doktorską obronił na Wydziale Informatyki i Zarządzania PP. Wykładowca w ANS Gniezno oraz na Politechnice Poznańskiej. Współautor podręcznika dydaktycznego z serii Biblioteka elektronika programisty. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych. Uczestnik ponad 30 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Członek komitetów naukowych na konferencjach naukowych. Recenzent artykułów konferencyjnych i w czasopismach naukowych. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę inteligentnych systemów sterowania, systemów monitorowania i wizualizacji procesów, bezprzewodowych sieci niskoenergetycznych oraz inteligentnych budynków.

Publikacje z afiliacją ANS Gniezno

  • Nowak M., E-learning wspomagający nauczanie przedmiotów wykorzystujących symulacje w środowisku Matlab, [w:] rozdział w monografii pt. Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów, Lesław Sieniawski (red. naukowy), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-720-7, Wrocław, 2012, (rozdział 11, 105-112)

Publikacje

  • Nowak M., Urbaniak A., LPWAN – inteligentne sieci niskoenergetyczne, Inteligentne miasta. Technologie informacyjno-komunikacyjne [w:] Builder 268 (11), Danuta Burzyńska (red.), Wyd. PWB Media, ISSN 1896-0642, Warszawa, Polska 11/2019 r., (88-92), DOI:10.5604/01.3001.0013.5163
  • Nowak M., Urbaniak A., Rozwój automatyki budynkowej, cz. 1, Inteligentne miasta, Automatyka budynkowa, [w:] Builder, Danuta Burzyńska (red.), Wyd. PWB Media, ISSN 1896-0642, Warszawa, Polska 6/2018 r., (92-96)
  • Nowak M., Urbaniak A., Rozwój systemów automatyki i zarządzania w budynkach, rozdział w monografii pt. Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, Lech Czarnecki (red.), Wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017, (241-260)
  • Nowak M., Urbaniak A., Application of predictive control algorithms for thermal comfort and energy saving in the classroom, [in:] Proceedings of 17th International Carpathian Control Conference ICCC’2016, Ivo Petras, Igor Podlubny, Jan Kocur (Eds.), ISBN: 978-1-4673-8605-0, IEEE Catalog Number: CFP1642L-USB, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, May 29-June 1, 2016, (527-532) DOI:10.1109/CarpathianCC.2016.7501154
  • Nowak M., Urbaniak A., Application of intelligent control algorithms for thermal comfort and energy saving in the computer laboratory, [in:] Modelling and simulation 2015, Marwan Al-Akaidi and Aladdin Ayesh (Eds.), Pub. EUROSIS-ETI, ISBN 978-90-77381-79-3, Leicester, United Kingdom 2015, (265-269)