Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: m.gwozdzicka-piotrowska@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Matylda Gwoździcka-Piotrowska jest absolwentką Prawa oraz  Europeistyki na WPiA UAM w Poznaniu, doktorem nauk prawnych. Od 1998 r. wykłada przedmioty prawnicze w uczelniach wyższych w Poznaniu, Gnieźnie, Koninie czy Lesznie. Zainteresowania naukowe dr Matyldy Gwoździckiej-Piotrowskiej koncentrują się  wokół zagadnień z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego (z odniesieniem do praw małoletniego pacjenta), a także, z zamiłowania do podróży, prawa turystycznego.

Po obronie doktoratu opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, jest też redaktorem kilku tomów monografii, recenzentem, autorką dwóch monografii i współautorką publikacji książkowej. Opracowała także kilka podręczników z zakresu prawa dla studentów.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych od 1998 r.

Członek Rady Naukowej kwartalnika „Farmakoekonomika szpitalna”.

Czynny członek  International Bar Association.

Członek associate Interrnational Society of Family Law.

Członek European Association of Health Law.

Ukończyła kurs mediatora sądowego, od 2002r. wykonuje zawód radcy prawnego. Biegle włada j. angielskim i niemieckim, zna podstawy
j. włoskiego i francuskiego. Jest miłośniczą psów – polskich owczarków nizinnych.

Publikacje

 • Adoption procedure in the light of Italian and German Laws z J. Mucha w: Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego, Teoria
  i praktyka, tom I, red. nauk. Knoppek i J., Mucha, Poznań Altus 2015 s. 115-126, ISBN: 978-83-934497-3-6.
 • A child In the context of foster care – selected legal aspects w: Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, tom III Poznań, 2015., tom I, red. nauk. K. Knoppek i J., Mucha, Poznań Altus 2015 s. 115-126, s. 217-239, ISBN978-83-934497-8-1
 • Nadawanie imion i nazwisk w kontekście wybranego orzecznictwa administracyjnego, biznes a prawo. Aktualne problemy i kierunki rozwoju, ISBN 9788372053435, Wydawnictwo WSB w Poznaniu 2016, s.27-43
 • Porozumienia rodzicielskie i nowelizacja prawa rodzinnego w kontekście rozwiązywania konfliktów w: Imaginarium interakcji społecznych, Wydawnictwo Uniw Wroc. ISBN 978-83-7977-287-2, 2017, s.128-137
 • Imię w kontekście polskich uregulowań prawnych w: Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, Tom IV, Poznań 2016, s. 256-272, ISBN 9788394588809
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – (nie)zabezpieczenie klientów biur podróży? w: “Nasze, nie nasze w turystyce” red.nauk. M.K. Letniarek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja” Wrocław 2014, s. 167-174, ISBN: 978-83-936378-1-2.
 • Konsument – klient biura podróży a odstąpienie od umowy o podróż, Studia Periegetica 2014 1(11)/2014, s. 103-114, w : Zdrowie i bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji, ISSN 1897-92-96, red. A. Bernacik.
 • Travel law Regulation w : Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, tom II Poznań, 2014., s.215-235, ISBN: 978-83-934497-6-7
 • Turystyka kulturowa – Wybrane aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście polityki zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2016, 9788394159603
 • The legal status of health resorts, s.22-28, w: Tourism role In the region al economy. Health, wellness and Spa tourism as the regional tourism product – Theory and practice, re. Marak, J. Wyrzykowski, M. Szymczyk, Wrocław 2014 ISBN: 978-83-937018-4-1
 • Rewitalizacja miasta w kontekście nowego uregulowania prawnego w: Przestrzeń mieszkańców i turystów po rewitalizacji miast, Wyższa Szkoła Zawodowa Edukacja Wrocław 2016, s. 13-26, ISBN 9788394680213
 • Język prawny i język prawniczy w kontekście komunikacji w: Zróżnicowanie społeczne a praktyki komunikacyjne w świecie realnym i wirtualnym, Wydawnictwo UWroc, 2018, s. 154-68.
 • Local fees as an example of visitor and health resort taxes w: Looking for Health, Fitness and Beauty, Studia Periegetica, 2(16)/2016, s. 129-142
 • Plagens-Rotman K., Gwoździcka-Piotrowska M.: Leczenie nowotworów złośliwych narządu rodnego a zintegrowana opieka medyczno-prawna nad kobietą we wczesnych i późnych odczynach popromiennych oraz powikłaniach ogólnoustrojowych podczas radioterapii. Farmakoekonomika 2020; 51: 102-109
 • Problems in gynaecologic oncology in girls and young women—an outline of selected issues z Katarzyna Plagens-Rotman, Maria Połocka-Molińska, Piotr Merks, Witold Kędzia, Grażyna Jarząbek-Bielecka w: Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology