Adiunkt
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: a.ulatowska@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Wykształcenie:

 • 1981-1989 – Szkoła Podstawowa,
 • 1989-1994 – Liceum Medyczne w Gnieźnie,
 • 1994-1998 – Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo,
 • 2002-2003 – Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” – Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii,
 • 2005-2006 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Studia Podyplomowe – kierunek Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1994-1998 – Wojewódzki Szpital Zespolony w Poznaniu, Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej – pielęgniarka,
 • 1998-2008 – Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie – nauczyciel zawodu,
 • 2003-2005 – Akademia Medyczna w Poznaniu – zajęcia ze studentami wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek Pielęgniarstwo, jako nauczyciel zawodu,
 • 2008-2009 – NSZOZ VIVAX w Gnieźnie, pielęgniarka oddziału zabiegowego, potem do 2014 do 2016 jako pielęgniarka koordynująca.
 • 2009-obecnie – Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, zajęcia ze studentami wydziału pielęgniarstwo z podstaw pielęgniarstwa i pielęgniarstwa geriatrycznego – wykłady i zajęcia praktyczne w DPS oraz oddziale geriatrycznym.
 • październik 2016 – obecnie – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Praktyki Pielęgniarskiej (wykłady, zajęcia praktyczne)

Dodatkowe informacje:

 • uprawnienia pedagogiczne,
 • intensywny kurs języka angielskiego w ramach ERASMUS – ETSIAMN STAFF TRAINING PROGRAMME – Providing key skills for Uniwersity Staff w Walencji,
 • kurs języka hiszpańskiego w ramach ERASMUS + STAFF MOBILITY PROGRAMMES w Walencji,
 • warsztaty „Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych. Metoda, kadra, narzędzia-od czego zacząć?”
 • kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”,
 • kurs specjalistyczny: „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”,
 • kurs kwalifikacyjny: „Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek”
 • kursy doskonalące pracy nauczyciela,
 • uprawnienia egzaminatora w zawodzie: Opiekunka środowiskowa, Opiekun medyczny,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych: Word, Excel,
 • w 2019 roku uzyskanie tytułu Dr n. med. i n. o zdr.

Publikacje

 • Pablic Health-the new challenges, 2016;136-148. „Problem niedożywienia wśród pacjentów w wieku podeszłym”.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2016;3(61), 439-447.Aspekty psychospołeczne życia osób w wieku podeszłym a możliwości opieki”.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2016;1(59),30-37. „Ocena stanu odżywienia pacjentów geriatrycznych w oddziale geriatrycznym za pomocą skali MNA”.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2017;4(66),633-639. „Prevention of infection, effective control and treatment of infected burn wounds – the role of a nurse in an interdisciplinary team”.
 • Pielęgniarstwo XXI wieku, 2017;16,4(61),5-8.  „Diagnostic tests in women attempting pregnancy”.
 • Journal of Medical Science, 2017;86, 4,272-278.  „Clostridium difficile – still a problem among the XXI century of geriatic patients”.
 • Journal of Medical Science, 2017;86,1,23-29. „Assessment of women’s awareness about reproductive and breast cancers”.
 • Rozdział w książce: Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed i pooperacyjnym w chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii. Tytuł rozdziału: „Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem starszym leczonym chirurgicznie”. Poznań 2018r.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2018,4(70),358-364.  „Evaluation of postoperative pain in patients treated surgically”.
 • Ocena funkcjonowania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Polsce i Holandii. Rozprawa doktorska. UMP 2019r.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2019, 3 (73), 243-251 „Motywy uczestnictwa przyszłych rodziców w zajęciach edukacyjnych szkoły rodzenia”.
 • Pielęgniarstwo  Polskie, 2019, 4 (74),  372-378, “The phenomenon of breast milk – mothers’ awareness in the subject of natural feeding”.
 • Pielęgniarstwo Polskie, 2020, 2 (76),  “Nurses evaluation of functional status residents of social welfare home in Gniezno with the use of Nosger scale”.