Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: e.wroblewski@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

dr inż. Emil Wróblewski urodził się 30 czerwca 1990 roku w Radziejowie, województwo kujawsko-pomorskie.

W 2009 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku. W tym samym roku zaczął studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, kierunek Mechanika, specjalność Silniki Spalinowe. W 2013 r. ukończył pierwszy stopień studiów. Następnie rozpoczął studia drugiego stopnia. W 2014 r. ukończył studia magisterskie i rozpoczął studia doktoranckie.

W 2020 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wpływ mikrogeometrii powierzchni bocznej tłoka na sprawność mechaniczną silnika spalinowego”.

Publikacje

 • Iskra A., Wróblewski E., Problems in the application of on-road fuel consumption measurement methods, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 67 no. 2, 2015
 • Iskra A., Wróblewski E., Babiak M., Układ stabilizacji i regulacji stanu cieplnego silnika spalinowego w warunkach hamowni silnikowej, Logistyka 3/2015, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015, pp. 1858-1864
 • Iskra A., Wróblewski E., Babiak M., Charakterystyka strat tarcia aluminiowych i stalowych tłoków dla silnika o zapłonie samoczynnym samochodu osobowego, Combustion Engines 162 (3), Wydawnictwo PTNSS, 2015, pp. 504-510
 • Iskra A., Krzymień P., Wróblewski E., Geometry of the improved layer over a piston skirt, Combustion Engines 162 (3), Wydawnictwo PTNSS, 2015, pp. 192-196
 • Iskra A., Wróblewski E., Babiak M., The impact of supplementing motor oil with carbon nanotubes on improving the tribological piston – cylinder system’s performance, University of Žilina, Section 5, 2015, pp. 339-343
 • Iskra A., Wróblewski E., Babiak M., Geometric shape of the support surface of the piston, Journal of Kones Powertrain and Transport Vol. 22 No. 4, 2015, pp. 95-101
 • Iskra A., Babiak M., Wróblewski E., Wpływ schodkowego profilu powierzchni nośnej tłoka na straty tarcia silnika spalinowego, Technika Transportu Szynowego 12/2015, Instytut Naukowo-Wydawniczy „TTS” sp. z o.o., Radom 2015, pp. 644-647
 • Wróblewski E., Iskra A., Babiak M., The impact of the stepped profile microgeometry bearing surface of the piston on friction losses in the supercharged engine with SI and CI, Combustion Engines 165 (2), Wydawnictwo PTNSS, 2016, pp. 54-59
 • Wróblewski E., Iskra A., Babiak M., The influence of the thermal state of lubricating oil for friction in combustion engine, Journal of Mechanical and Transport Engineering, Vol. 68 no. 2, 2016
 • Wróblewski E., Iskra A., Babiak M., Synteza warstwy nanorurek węglowych na powierzchni nośnej tłoka silnika spalinowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016
 • Wróblewski E., Iskra A., Babiak M., Innowacyjne technologie konstrukcji tłoków w aspektach redukcji strat tarcia oraz zużycia paliwa silnika spalinowego, Zeszyty Naukowych WE UG Ekonomika transportu i Logistyka, Gdańsk 2016
 • Wróblewski E., Iskra A., Babiak M., Nanorurki węglowe jako substancja uszlachetniająca prowadząca do poprawy parametrów trybologicznych zespołu tłok-cylinder silnika spalinowego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, pp. 905-908
 • Kowalska J., Wróblewski E., REDUCING WEAR OF PISTON RINGS USING ZERO FLOW NITRIDING, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No. 2 2016, pp. 193-200
 • Wróblewski E., Iskra A., Babiak M., THE IMPACT OF MICROGEOMETRY BEARING SURFACE OF THE PISTON ON THE PARAMETERS OF OIL FILM, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No. 2 2016, pp. 431-436
 • E. Wróblewski, A. Iskra, M. Babiak, Modelowe badanie współpracy elementów układu tłokowo-cylindrowego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12/2016, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z.o.o., Radom 2016, pp. 1491-1494
 • J. Kowalska, E. Wróblewski, Metoda azotowania Zeroflow jako sposób redukcji zużycia pierścieni tłokowych, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12/2016, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z.o.o., Radom 2016, pp. 1082-1087
 • E. Wróblewski, A. Iskra, M. Babiak, Simulations geometric structures of the stepped profile bearing surface of the piston, MATEC Web of Conferences 118, 00003 (2017)
 • E. Wróblewski, A. Iskra, M. Babiak, The impact of microgeometry pistons with a stepped bearing surface for the friction loss of the internal combustion engine, MATEC Web of Conferences 118, 00004 (2017)
 • E. Rostek, M. Babiak, E. Wróblewski, The influence of oil pressure in the engine lubrication system on friction losses, Procedia Engineering 192 ( 2017 ) 771 – 776
 • E. Wróblewski, A. Iskra, M. Babiak, Geometrical structures of the stepped profile bearing surface of the piston, Procedia Engineering 192 ( 2017 ) 965 – 970
 • E. Wróblewski, A. Iskra, M. Babiak, Kształtowanie i ocena mikrogeometrii eksperymentalnych tłoków o schodkowym profilu powierzchni nośnej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2017, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z.o.o., Radom 2016, pp. 1133-1136
 • E. Wróblewski, A. Iskra, M. Babiak, Minimalizacja zużycia elementów grupy tłokowo-cylindrowej Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2017, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” sp. z.o.o., Radom 2016, pp. 1137-1141
 • WRÓBLEWSKI, E., FINKE, S. Test bench measurement of friction loss in combustion engine, Combustion Engines, 2017, 168(1), 46-50
 • KAŁUŻNY, J., MERKISZ, J., STEPANENKO, A., WRÓBLEWSKI, E., GAPIŃSKI, B., PIASECKI, A., GALLAS, D. Piston assembly in the most powerful 2.0l diesel engine – case study of the current tribological system and innovative concepts for the future. Combustion Engines. 2017, 171(4), 127-133
 • E. Wróblewski, Sz. Finke, M. Babiak, INVESTIGATION OF FRICTION LOSS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINE OF EXPERIMENTAL MICROGEOMETRY PISTON BEARING SURFACE, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 24, No. 2 2017, pp. 307-314
 • E. Wróblewski, S. Finke , M. Babiak, Influence of stepped piston bearing surface on friction loss in rail combustion engine, Journal of Mechanical and Transport Engineering, v. 69, n. 3, p. 15-20, nov. 2017
 • J.KAŁUŻNY, J.MERKISZ, K.KEMPA, B. GAPIŃSKI, E.WRÓBLEWSKI, A. STEPANENKO, M. AL-KARAWI – Friction reducing performance of carbon nanotubes covered pistons in internal combustion engines – engine test results, 1/2018 (172) – CE-2018-102