Adiunkt
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: m.debinska@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Fizjoterapia (2014) oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Fizjoterapii (2020). Absolwentka Spalskiej Szkoły Akupunktury. Posiadająca doświadczenie w nauczaniu zawodu technik masażysta.
Wieloletni praktyk fizjoterapii, której głównym celem jest niwelowanie szeroko rozumianych problemów związanych z bólami i funkcją kręgosłupa oraz narządu ruchu. Do głównych zainteresowań należą neurologia i neurochirurgia, posturografia, punkty spustowe, igłoterapia i akupunktura oraz medycyna manualna. Nieustannie się dokształcam na wielu kursach i warsztatach z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii i akupunktury.

Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych m.in. z fizjoterapią w neurologii, posturografii i jakości życia.

Publikacje

  • 2021 Kahl O., Wierzbicka E., Dębińska M. , Mraz M., Mraz M., „Compensatory image of the stability of people with multiple sclerosis and atrial vertigo based on posturography examination”, Scientific Reports, 2021, 11(1)

  • 2018 Dębińska M., Mraz M., „Jakość życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane–przegląd literatury”, Medycyna Rodzinna, 2A/2018, s. 41-45
  • Mraz M., Wierzbicka E., Kahl O., Dębińska M, Mraz M., Chamela-Bilińska D., „Wpływ ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej na stabilność posturalną słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, Gerontologia Współczesna, 3/2018, s. 90-98
  • 2016 Dębińska M., Mraz M., „Jakość życia osób po udarze mózgu”, Medycyna Rodzinna, 1, 2016, s. 14-18