Instruktor
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: k.drygala@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Urodzona  w 1963 roku w Gnieźnie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. E.Paseckiego w Poznaniu Wydziału Wychowanie Fizyczne, kierunku rehabilitacja ruchowa oraz studiów podyplomowych w zakresie Odnowy Biologicznej również na AWF w Poznaniu. Ponadto swoje kompetencje podnosiła na licznych kursach kwalifikacyjnych: z tyflopedagogiki, manualnego drenażu limfatycznego/kompleksowej terapii obrzęku limfatycznego, technik energizacji mięśni, USG dla fizjoterapeutów kończyna dolna i górna.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1987r. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na oddziale neurologicznym. Obecnie sprawuje funkcję Koordynatora ds. rehabilitacji.

Ścieżkę dydaktyczną rozpoczęła w 1999r w Medycznym Studium Zawodowym w Gnieźnie prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne z kinezyterapii, kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu oraz masażu dla słuchaczy kierunków technik fizjoterapii i technik masażysta. Zdobyła uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik masażysta.

2010r. jest wykładowcą akademickim w ANS Gniezno, prowadzi zajęcia  ze studentami kierunków Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia.