Asystent
Instytut Nauk Technicznych
email: m.leszek@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Informatyka, specjalność Systemy informatyczne, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie w 2018 r. Następnie kontynuował naukę na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, na kierunku Informatyka specjalności Internet Przedmiotów, gdzie w 2019 r. zdobył tytuł magistra.
W tym samym roku podjął pracę w Instytucie Informatyki ANS w Gnieźnie jako nauczyciel akademicki Zagadnienia naukowo-badawcze są synergią dwóch dynamicznie rozwijających się dziedzin: Informatyki oraz Inżynierii środowiska,
której przykładem są prace dyplomowe zrealizowane podczas studiów:

  • praca dyplomowa inżynierska pt. „System nadzoru dla sieci wodociągowej w inteligentnym mieście”,
  • praca dyplomowa magisterska pt. „System do analizy krytyczności przewodów w systemach wodociągowych”.

Do jego zainteresowań należy ogólnie pojęta informatyka techniczna, w szczególności systemy operacyjne, sieci komputerowe oraz systemy wbudowane dla Internetu Przedmiotów.