Władze Uczelni na lata 2020-2024

Rektor
prof. dr hab. n. med.
Paweł Chęciński
Prorektor ds. organizacji, rozwoju i współpracy
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. ANS Gniezno
Prorektor ds. studenckich

dr inż. Krzysztof Danielewicz, płk rez.

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Sylwia Gradowska – Burczyk
p. o. Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

mgr inż. Maciej Matysiak, płk rez.

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr inż. Łukasz Józefowski

Dyrektor Zarządzający

mgr Maciej Olejniczak

Kwestor

mgr Marzena Kaźmierska


Skład Senatu ANS Gniezno na lata 2020-2024

 • prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński – Rektor ANS Gniezno
 • dr hab. inż. Piotr Remlein, prof. ANS Gniezno
 • dr hab. n. med. Grażyna Bączyk, prof. ANS
 • dr inż. Marcin Kiciński
 • dr inż. Piotr Sujka
 • dr inż. Przemysław Zakrzewski
 • dr Anna Basa
 • dr inż. Krzysztof Danielewicz
 • dr Agnieszka Matłoka
 • dr Agnieszka Ulatowska
 • mgr inż. Adrianna Rokosik
 • mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak
 • mgr Lidia Kowalska-Nowak
 • mgr Tomasz Kustosz
 • mgr Beata Sander
 • Damian Drop
 • Edyta Urbańska
 • Milena Zawadzka
 • Katarzyna Skowrońska

Skład Rady Uczelni 

powołanej na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński – Przewodniczący Rady Uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. prof. ANS Gniezno – członek Rady Uczelni
 • dr n. med. Sylwia Gradowska – Burczyk – członek Rady Uczelni
 • mgr Krzysztof Człapowski – członek Rady Uczelni
 • mgr Paweł Górnicki – członek Rady Uczelni
 • mgr Marzena Kaźmierska – członek Rady Uczelni
 • Milena Zawadzka – członek Rady Uczelni

Skład Samorządu Studenckiego

 • Milena Zawadzka – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Wiktoria Zykowska – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Błażej Adamski – Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego
 • Maja Hassen- Sekretarz

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. ANS Gniezno

kadencja od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. Zarządzenie Rektora nr 88/2020

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

dr hab. n. med. Grażyna Bączyk, prof. ANS

kadencja od 01.10.202 r. do 31.12.2024 r. Zarządzenie Rektora nr 68/2022

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Agnieszka Fedeczko-Ignasiak

od dnia 07.02.2022 r. Zarządzenie Rektora nr 06/2022