Platforma Zakupowa

 


Ogłoszenia opublikowane po 16.10.2019

Aktualne ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej


Dostawa laptopów – 08.08.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa laptopów – 18.09.2019


Zestawienie ofert – sprostowanie – 22.08.2019

Zestawienie ofert – 21.08.2019

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik 1A i B – oświadczenia

załącznik 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

załącznik 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

załącznik 4 – Formularz ofertowy

załącznik 4A – Formularz parametrów technicznych

załącznik 5 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

załącznik 6 – Wykaz dostaw

załącznik 7 – Wzór umowy

załącznik 8 – Klauzula informacyjna RODO


Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem – 08.08.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 22.10.2019

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty – 16.10.2019Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert – 15.10.2019

Uzupełnienie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – 07.10.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z oprogramowaniem – 04.10.2019


Zestawienie ofert – 23.08.2019

Odpowiedzi na pytania do postępowania (19.08.2019)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – aktualizacja 19.08.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – aktualizacja 19.08.2019

Załącznik 4 Formularz ofertowy – aktualizacja 19.08.2019

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik 1A i B – oświadczenia

załącznik 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

załącznik 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

załącznik 4 – Formularz ofertowy

załącznik 4A – Formularz parametrów technicznych

załącznik 5 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

załącznik 6 – Wykaz dostaw

załącznik 7 – Wzór umowy

załącznik 8 – Klauzula informacyjna RODO


Przetarg na „Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej, monitoringu budynków oraz mienia PWSZ w Gnieźnie” – 06.12.2018

Informacja o wyniku – 04.01.2018

Zgłoszone oferty – 14.12.2018


PRZETARG na najem pomieszczeń punktu gastronomicznego PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55 – 25.09.2018

Przetarg ofertowy na: „Najem pomieszczeń punktu gastronomicznego PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55”

Wzór umowy najmu


PRZETARG na najem pomieszczeń punktu gastronomicznego PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55 – 21.08.2018

Przetarg ofertowy na: „Najem pomieszczeń punktu gastronomicznego PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55”

Wzór umowy najmu


PRZETARG OFERTOWY NA „Naprawę opierzenia dachów budynków pokoszarowych PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55” – 2018.04.05

Przetarg ofertowy na: „Naprawę opierzenia dachów budynków pokoszarowych PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55”.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Przetarg ofertowy na: „Naprawę opierzenia dachów budynków pokoszarowych PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55”

 

Starsze zamówienia publiczne dostępne na archiwalnej wersji strony www