Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza  wybory uzupełniające przedstawicielki/przedstawiciela do Senatu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie na kadencje 2020-2024, z  grupy pracowników Uczelni nie będących pracownikami dydaktycznymi  oraz i pracowników dydaktycznych nie posiadających stopnia doktora.

Głosowanie odbywać się będzie w dniu 15 czerwca 2020r. (poniedziałek)  od godziny 10.00 do 11.00 w Kampusie Uczelni na ul. Wrzesińskiej 43-55 w Gnieźnie, budynek nr 4. sala 105,

Kandydaci zgłoszeni na członka Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Wybory uzupełniające

 

Przedstawiciele pracowników Uczelni nie będących pracownikami dydaktycznymi i pracowników dydaktycznych nie posiadających stopnia doktora

L.p. Kandydat/ka
1 mgr Lidia Kowalska-Nowak
2 mgr inż. Mateusz Leszek
3 mgr Magdalena Ziętek-Koczan

Wybory uzupełniające podyktowane są przepisami  Statutu naszej Uczelni nakazującymi, aby   wśród członków Senatu zachowana była odpowiednia proporcja z każdej grupy pracowniczej.

Zgodnie z paragrafem 69 Statutu, do senatu zostaje wybrana osoba, która uzyska ponad połowę ważnie oddanych głosów.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Józef Garbarczyk