Komunikat Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 2.06.2020r.

Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów oraz terminarz wyborczy w wyborach na członka Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie na kadencje 2020-2024.

Głosowanie odbywać się będzie w dniu 8 czerwca 2020r. w Kampusie Uczelni
na ul. Wrzesińskiej 43-55 w Gnieźnie, zgodnie ze Statutem PWSZ w oddzielnych grupach wyborczych.

Godz. 9.00-10.00 Przedstawiciele pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni ze stopniem doktora.

Godz. 10.00-11.00 Przedstawiciele pracowników dydaktycznych z grona profesorów
i profesorów Uczelni zatrudnionych w PWSZ.

Godz. 11.00-12.00 Przedstawiciele pracowników Uczelni nie będących pracownikami dydaktycznymi i pracowników dydaktycznych nie posiadających stopnia doktora.

 

Kandydaci zgłoszeni na członka Senatu PWSZ Gniezno