Zespół InovSafeCare – PSW, Gniezno, Polska

dr n.med., mgr piel. AMELIA PATRZAŁA – koordynator projektu InovSafeCare w Polsce, badacz, adiunkt/wykładowca

dr hab. n. o. zdr., prof. PWSZ, mgr piel. GRAŻYNA BĄCZYK – badacz, wykładowca

dr n. biol., mgr piel. ANNA BASA – badacz, adiunkt/wykładowca

mgr Aleksandra Jankowiak-Bernaciak – badacz, Lektor języka angielskiego Studium Języków Obcych

mgr inż. Anna Komisarek – informatyk

mgr Samanta Zamiar –referent ekonomiczny

 

Główny koordynator projektu:

Prof. Pedro Parreira PhD (Nursing School of Coimbra (ESEnfC), Portugal)