Szanowni Państwo!

Jeżeli posiadacie wiedzę na temat naruszeń prawa występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz Państwowej Szkoły Wyższej,  w jej imieniu lub w jej interesie i chcecie dokonać zgłoszenia, macie możliwość skorzystania z następujących sposobów:

  1. Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: sygnalista@pwsz-gniezno.edu.pl
  2. Przesłanie informacji listem na adres: Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego
    ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38; 62-200 Gniezno, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis zaistniałych faktów, datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie, odniesienie do ewentualnych dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność  zgłoszonych faktów.

Zgłoszenie powinno być podpisane i zawierać adres do korespondencji.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

UPEWNIJCIE SIĘ ŻE:

a) działacie w dobrej wierze;

b) posiadana przez Państwa wiedza i informacje są możliwe do potwierdzenia;

c) jesteście gotowi spotkać się z Zespołem rozpatrującym zgłoszenia, w celu przekazania dalszych niezbędnych informacji lub dokumentów.

 

Zgłoszenia można dokonać wykorzystując formularz umieszczony poniżej.

Formularz zgłoszenia naruszenia